synopsis

KLIEN

 

CICING DI PANYAANGAN

DATANG KAPANYAANGAN EUWEUH NU NYAHO

LAIN KAHAYANG SI KABAYAN

LAUN LAUN MAH SI KABAYAN NGARASA BETAH

URNG PANYAANGAN KIWARI MANGKEUHEULKEUN KA SI KABAYAN

a.katinggalna keuheul kumaha

-jarang nanya, jarang ngajak seuri. Berarti sakapeung sok ngajak seuri …..

Poe ieu nanya, poe ieu ngajak seuri …..

LAIN NYIEUN KASALAHAN

LANTARAN SI KABAYAN CAN KAWIN KENEH, BUJANG KOLOT

LAIN KOLOT KOLOT BTEUING

BABATURANANA GEUS BAOGA BUDAK

ALEUSAN CAN KAWIN

KABAYAN CAN BISA NYAWANG BOGA PAMAJIKAN

KU AYANA BUJANG KOLOT JADI TERKENAL

 

KUAYANA BUBUJANGAN JADI SABIWIR HIJI GEUS PADA APAL

Kaditu kadieu pada apal

Jadi bahan omongan

Dimamana ngobrolkeun kabayan, di luar di jero, di kantor, diwarung

 

 

LOBA DIOBROLKEUN CEULI KABAYAN HURUNG

Di rumah maka, rumah sakit rumah tahanan, rumah duka rumah ceria

Nu keur ulin, nu keur gawe, nu keur sare mah heunteu

Nu keur ambeuk …..

Ambeuk teu masak gara gara ngobrolkeun ka bayan

 

LEMBUR JADI TERKENAL PANGLANDIH JANGKO WARGA NGARASA TEU NGEUNAH ASA MEUNANG PANGHINA

Leumpang tarungkul

Lain ambeuk, diurang mah sok ambeuk meunag panghina teh

Cangkeul bae tungkul, nya protes

 

LANTARAN TERKENAL JADI HAYANG APAL KA KABAYAN

Loba nu hayang apal, loba nu datang ti lembur sejen

Lembur jadi pemasukan